dr_tarajko_start

Jestem Absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie (1996 r.). Po sta?u podyplomowym podj??em prac? na Oddziale Po?o?niczo-Ginekologicznym Szpitala Wojewdzkiego w Zamo?ciu. W 2007 r. roku uzyska?em tytu? specjalisty w dziedzinie po?o?nictwa i ginekologii. Jestem cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Aby zapewni? Pa?stwu dost?p do najnowszych i najskuteczniejszych metod diagnostyki i leczenia nieustannie poszerzam swoj? wiedz? i podnosz? kwalifikacje zawodowe, uczestnicz?c w licznych kursach doszkalaj?cych, konferencjach i sympozjach naukowych w dziedzinie ginekologii i po?o?nictwa. Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu, gdzie gwarantuj? troskliw? opiek?, fachowo?? i mi?? atmosfer?.